Przypominamy, że od 8 października 2020 r. na terenie naszej szkoły obowiązuje obuwie zmienne. Wszystkim uczniom przypominamy zatem o konieczności zmiany obuwia przed rozpoczęciem lekcji.